กู้ซื้อบ้านมือสองอย่างไร ให้ผ่านฉลุย

ขั้นตอนหนึ่งในการซื้อบ้านมือสองที่คนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้มีเงินเก็บก้อนใหญ่ แต่ยังต้องพึ่งพาอาศัยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน นั่นก็คือการยื่นกู้ซื้อบ้านมือสอง และหลายๆครั้งก็มักจะพบปัญหามากมายที่ส่งผลให้สุดท้ายไม่สามารถได้รับการอนุมัติเงินกู้ได้ตามที่คาดหวัง

วันนี้เราจะมาแนะนำ 4 ขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อขอกู้ซื้อบ้านมือสอง ให้ผ่านง่ายๆกันค่ะ

1. เตรียมเอกสารการขอกู้เงินซื้อบ้านให้พร้อม

แน่นอนว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้านมือสองจะต้องตรวจสอบถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของเรา โดยดูว่าเราเป็นใคร ทำอาชีพอะไร รายได้เท่าไหร่ ซื้อบ้านมือสองที่ไหน มูลค่าเท่าไหร่ ซึ่งมีเอกสารการขอกู้หลักๆได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • ข้อมูลบ้านมือสองที่จะซื้อ และเอกสารอื่นๆ เช่น แผนที่ โฉนดที่ดิน และสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

2. เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ให้ยื่นกู้ซื้อบ้านมือสองอย่างน้อย 3 ธนาคาร เพื่อตรวจสอบดูความคุ้มค่าของการกู้แต่ละแห่ง

  • วงเงินที่แต่ละธนาคารปล่อยกู้ให้เรา
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆในการทำธุรกรรม
  • ระยะเวลาในการกู้
  • ข้อเสนออื่นๆ เช่น การทำประกันชีวิต ประกันความคุ้มครองสินเชื่อ

3. ยื่นเอกสารขอกู้ และรอฟังผล

ในขั้นตอนนี้ธนาคารจะนำข้อมูลต่างๆของเราไปพิจารณาประกอบการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการอนุมัติวงเงินกู้ซื้อบ้านมือสอง ซึ่งหาเป็นลูกค้าชั้นดี รายได้ดี มีความมั่นคงในรายได้ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า ดังนั้นการรักษาประวัติทางการเงินให้ดูดี มีเครดิตที่ดี จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ เพราะไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้สิทธิ์ขอกู้ซื้อบ้านมือสองเมื่อไหร่

4. ดำเนินการโอนบ้าน และจดจำนองบ้าน

สุดท้ายเป็นขั้นตอนการทำเรื่องซื้อขายบ้าน ณ สำนักงานที่ดินพื้นที่ของทรัพย์ที่จะซื้อจะขาย โดยผู้ซื้อ, ผู้ขาย และธนาคารที่เราจะกู้ ดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการกู้ซื้อบ้านมือสอง ณ กรมที่ดินแล้ว โฉนดฉบับจริงจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร และผู้รับโอนบ้านก็จะได้รับกุญแจบ้าน , เอกสารสัญญาต่างๆ พร้อมสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

จะเห็นว่าในกระบวนการกู้ซื้อบ้านมือสอง ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ซับซ้อน แต่หากเราไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมในขั้นตอนต่างๆ ก็อาจทำให้การขอกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องที่วุ่ยวายขึ้นมาทันที